Omgevingsvergunning

Wij verzorgen voor u de vergunningaanvraag, begeleiding van de procedure, optreden als gesprekspartner naar het bevoegd gezag, toetsen van de voorschriften, indienen en begeleiden van eventuele beroep- en bezwaarprocedures en toezicht handhaving milieuwetgeving.

U kunt bij Het Milieuburo terecht voor:

  • Advies milieuvergunningen en omgevingsvergunning
  • Advies en ondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
  • Aanvragen milieuvergunningen en het verrichten van meldingen
  • Coördineren van onderzoek
  • Opstellen Bedrijfsmilieuplannen en milieurapportages
  • Opstellen van interne procedures en milieuprotocollen
  • Toetsing vergunningen
  • Advies en bemiddeling met bevoegd gezag
  • Handhaving en toezicht milieuwetgeving

Neem contact op

Het Milieuburo biedt u de deskundigheid en ondersteuning aan die u nodig bent bij de aanpak van uw milieuprobleem. Dit bespaart u tijd en onzekerheid. Vraag daarvoor onze mening of een second opinion. Wij kunnen u onder andere helpen bij de directievoering van een milieuproject of ondersteuning van uw organisatie bij de opzet van zorgsystemen of verbetering van bedrijfsprocessen.