Milieuzorg

  • Begeleiding implementatie
  • Uitvoering audits
  • Projectvoorbereiding
  • Vastleggen beginsituatie
  • Opstellen ontwerp-handboek, procedures
  • Uitwerken zorgsysteem
  • Afwerking en begeleiding certificerend bureau.

Neem contact op

Het Milieuburo biedt u de deskundigheid en ondersteuning aan die u nodig bent bij de aanpak van uw milieuprobleem. Dit bespaart u tijd en onzekerheid. Vraag daarvoor onze mening of een second opinion. Wij kunnen u onder andere helpen bij de directievoering van een milieuproject of ondersteuning van uw organisatie bij de opzet van zorgsystemen of verbetering van bedrijfsprocessen.