Milieubeleid

Invoering milieuzorg ISO 14001

Het Milieuburo kan uw organisatie ondersteunen en begeleiden bij het analyseren van organisatorische knelpunten, het opstellen van een verbeterplan en begeleiding van uitvoering en implementatie van het zorgsysteem.

In overleg met betrokkenen wordt een plan van aanpak uitgewerkt:

 • Het doorlichten van uw organisatie
 • Ondersteuning uitvoering stappenplan invoering milieuzorg
  • Begeleiding en implementatie
  • Uitvoering audits
  • Projectvoorbereiding
  • Vastleggen beginsituatie
  • Opstellen ontwerp-handboek, procedures
  • Uitwerken zorgsysteem
  • Afwerking en begeleiding certificerend bureau
 • Evaluatie
 • Bijstelling en ontwikkeling

Het Milieuburo kan u daarbij helpen bij het invullen van uw milieubeleid en de continue verbetering van uw onderneming. Hoe om te gaan met bepaalde risico’s. Welke gevolgen heeft de brand in Moerdijk (Chempack)? Wat betekend toepassing van BBT, de NRB, Ner, BRZO, Waterwet voor mijn bedrijf en continuïteit daarvan? Het Milieuburo kunt u in de hand nemen als vertrouwenspersoon bij verschillende vraagstukken en problemen waar u als ondernemer mee wordt geconfronteerd.

Neem contact op

Het Milieuburo biedt u de deskundigheid en ondersteuning aan die u nodig bent bij de aanpak van uw milieuprobleem. Dit bespaart u tijd en onzekerheid. Vraag daarvoor onze mening of een second opinion. Wij kunnen u onder andere helpen bij de directievoering van een milieuproject of ondersteuning van uw organisatie bij de opzet van zorgsystemen of verbetering van bedrijfsprocessen.