Duurzame bedrijventerreinen

Twee invalshoeken vormen de ingang voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein: duurzame bedrijfsprocessen en duurzame inrichting en kunnen worden gerangschikt in de volgende thema’s:

  • Ruimtegebruik
  • Grondstoffen en Afvalstoffen
  • Energie
  • Verkeer & Vervoer
  • Water
  • Parkmanagement

Neem contact op

Het Milieuburo biedt u de deskundigheid en ondersteuning aan die u nodig bent bij de aanpak van uw revitalisering. Dit bespaart u tijd en onzekerheid. Vraag daarvoor onze mening of een second opinion. Wij kunnen u onder andere helpen bij de directievoering van het revitaliseringsproject of ondersteuning van uw organisatie bij de opzet van parkmanagement of verbetering van processen.