Het Milieuburo – omgevingsvergunningen

Het Milieuburo is al vanaf 1982 werkzaam op gebied van omgevingsvergunningen, diverse vormen van milieuonderzoek (o.a. metingen van emissie naar lucht en water), voorbereiding van milieumaatregelen, begeleiding en uitvoering van milieuprojecten, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en ontwikkeling van in-situ bodemsanering.

Het Milieuburo: een spin in het milieunetwerk; uw klankbord, coach en vertrouwenspersoon; geeft richting aan en laat een nieuw licht schijnen…

Omgevingsvergunning nodig?

Het Milieuburo biedt u de deskundigheid en ondersteuning aan die u nodig bent bij de aanpak van uw milieuprobleem. Dit bespaart u tijd en onzekerheid. Vraag daarvoor onze mening of een second opinion. Wij kunnen u onder andere helpen bij de directievoering van een milieuproject of ondersteuning van uw organisatie bij de opzet van zorgsystemen of verbetering van bedrijfsprocessen.

Zonnepanelen, lage kostprijs, hoog rendement

Het Milieuburo begeleidt en adviseert bij de aanschaf van zonnepanelen. Meer weten?